.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


นางกมลวรรณ คุณชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศักดิ์ชาย สุขม่วงนางดวงอาจ แสงสวยนางธนพร ไม้กลางนางนุจรี เชิดสันเทียะนางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธ์นางปารมี วิไลจิตเลิศนางสาวภัทรศรีณย์พร จ่างโพธิ์นางสาววิมลลักษณ์ ชาดานางสาวสมจิตร หมวดโคกสูงนางอัมพร พลตะคุนายฉัตรชัย ชาลีบัวนายวีรศักดิ์ เจริญมานะธรรม

 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.105.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,441
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com