.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


นางกมลวรรณ คุณชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศักดิ์ชาย สุขม่วงนางธนพร ไม้กลางนางนุจรี เชิดสันเทียะนางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธ์นางปารมี วิไลจิตเลิศนางสาวภัทรศรีณย์พร จ่างโพธิ์นางสาววิมลลักษณ์ ชาดานางสาวสมจิตร หมวดโคกสูงนางอัมพร พลตะคุนายฉัตรชัย ชาลีบัวนายวีรศักดิ์ เจริญมานะธรรมนางดารณี วงษ์นรา

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.190.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 174,402
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com