.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


นางกมลวรรณ คุณชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศักดิ์ชาย สุขม่วงนางดวงอาจ แสงสวยนางธนพร ไม้กลางนางนุจรี เชิดสันเทียะนางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธ์นางปารมี วิไลจิตเลิศนางสาวภัทรศรีณย์พร จ่างโพธิ์นางสาววิมลลักษณ์ ชาดานางสาวสมจิตร หมวดโคกสูงนางอัมพร พลตะคุนายฉัตรชัย ชาลีบัวนายวีรศักดิ์ เจริญมานะธรรมนางดารณี วงษ์นรา

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 23.20.25.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 135,634
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com