.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร
 


นายเอื้อ ทรวงโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสม แคงสันเทีนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


นายจิรากร ฐาวิรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายวิฑูร นรารักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ


นางสุภาพร วงศ์สุขสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ


นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายวัฒนา วงศ์พวงเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นายศักดิ์ชาย สุขม่วง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ


นางสาวภาพร การหัตถ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.161.73.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 62,220
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com