.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
   Home page 
General
 
News releases
 
การจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
      โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  และนักเรียนเรียนร่วม  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ดูผลการแข่งขัน(เมนูซ้ายมือ) ที่ &
กรีฑาสีภายใน 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดการแข่งขันกรีฑาภายใน   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 
      กลุ่มครูเครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ออกติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
อบรม อสร. 
      งานอนามัยโรงเรียน จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน ให้กับนักเรียนตัวแทนทุกห้องเรียน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุขมาให้ความรู้
News archive
News Knowledge.
 
 
Image activity
 
กรีฑาสีภายใน 2560
กิจกรรมสร้างความดีสากล 5 ประการ ปีการศึกษา 2559
 
October 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 October 2560
 
 

 
All online 3 People
IP number 54.224.197.251
You are visitor number 61,519
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com