.

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : เรียนดี มีวินัย ใจเป็นธรรม

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
   Home page 
General
 
News releases
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
       โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่   1. นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง   2. แม่ครัว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
งานวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ 
      เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสี
การสอบPre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      งานวิชาการ  ดำเนินการจัดสอบพรี โอเน็ต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 5 รายวิชาโดยมีคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ค่ายพฤกษศาสตร์ 
       งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมค่ายพฤกษศาสตร์  เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียน  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
News archive
News Knowledge.
 
 
Image activity
 
กิจกรรมสร้างความดีสากล 5 ประการ ปีการศึกษา 2559
 
August 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 August 2560
 
 

 
All online 5 People
IP number 54.196.105.189
You are visitor number 50,474
 
: : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : :
244 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-000825  Fax : 044-953112
Email : bunlua30310@hotmail.com